Hệ thống thông tin kế toán. tập 1

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bùi Quang Huy, Nguyễn Bích Liên, Nguyễn Phước Bảo Ấn, Thái Phúc Huy

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 657.0285 Accounting

Thông tin xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh : Phương Đông , 2012

Mô tả vật lý: 257tr. ; , 24cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 72932


   - Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán-
   - Chương 2: Tổ chức dữ liệu trong điều kiện ứng dụng máy tính-
   - Chương 3: Bảng dữ liệu, vấn tin
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 7
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
24F
Sai Gon Campus
9D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 657.028
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH