Giáo trình Quản trị học
 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 2

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658 General management

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Phương Đông, 2011,

Mô tả vật lý: 218tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Quản trị-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 27
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
25F
Thư viện AB
9E
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH