XML-based integration with XAware : unifying applications and data in today"s e-business world

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kirstan Vandersluis

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1931644020

Ký hiệu phân loại: 658.872 Telemarketing and direct marketing both formerly 658.84

Thông tin xuất bản: Gulf Breeze, FL : Maximum, 2004

Mô tả vật lý: 408 tr. ; , 23 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 7294

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH