Building an on demand computing environment with IBM : how to optimize your current infrastructure for today and tomorrow
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Jim Hoskins, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  193164411X

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Gulf Breeze, FL :Maximum, 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 136 tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


Hệ thống máy tính-- Kinh doanh -- Xử lý dữ liệu-- Máy tính-- Máy tính IBM-- Phần mềm máy tính-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH