Kiến trúc nhà ở nông thôn
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 728.37 *Separate houses

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật, 2011,

Mô tả vật lý: 196tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Kiến trúc -- Nhà ở

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
30F
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 728.370


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH