Tính toán kỹ thuật xây dựng trên excel
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.0285 Civil engineering

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây dựng, 2012,

Mô tả vật lý: 248tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Bài toán xây dựng -- Excel; Excel -- Toán kỹ thuật

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.028


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH