Công nghệ chế tạo máy :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.8

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam, 2011,

Mô tả vật lý: 303tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


Chế tạo máy,

DÃY KỆ
21B
Thư viện AB
7G
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 621.8
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn