Trang thiết bị kỹ thuật công trình xây dựng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Lan Anh, Phạm Việt Anh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 690.028 Auxiliary techniques and procedures; apparatus, equipment

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng, 2012

Mô tả vật lý: 205tr. ; , 27cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 72995

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.028
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH