All-star 3
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9780073223414


Thông tin xuất bản: New York :Mc Graw Hill, 2005,

Mô tả vật lý: 190tr. ; , 28cm + , 1CD (media)

Ngôn ngữ:


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15E
Thư viện AB
4I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 428.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH