Check your english vocabulary for banking and finance : tiếng anh chuyên ngành = kiểm tra từ vựng tiếng anh ngân hàng và tài chính dành cho học sinh-sinh viên

 5 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 3

Tác giả: Ái Vy Đặng, Nguyễn Hoàng Thanh Ly

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 428.024332 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2012

Mô tả vật lý: 192tr. ; , 24cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 73044

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15F
Sai Gon Campus
4I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 428.024
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH