Excellent English 2 : language skills for success
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9780077197643


Thông tin xuất bản: New York. :McGraw Hill, 2008,

Mô tả vật lý: 222p. ; , 27cm.

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15E
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 428.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH