Annual editions Environment 1011
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9780073515564

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: New York :McGraw - Hill, 2011,

Mô tả vật lý: 201p. ; , 28cm

Ngôn ngữ:

ID: 73054
Environment
  - Môi trường
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 363.700


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH