Novell GroupWise 6.5 administrator's guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tay Kratzer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0789729822

Ký hiệu phân loại: 005.57 Personal information management programs

Thông tin xuất bản: Indianapolis : Novell, 2004

Mô tả vật lý: 948 tr. ; , 23 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 7306

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH