Nguyên lí thiết kế kiến trúc
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 720.1 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2011, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 243 tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:


Kiến trúc-- Kiến trúc -- Nguyên lí thiết kế; Kiến trúc -- Thiết kế và sơ đồ

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
30E
Sai Gon Campus
10K
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 720.100


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH