Absolute beginner's guide to A+ certification

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mark Edward Soper

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0789730626

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Indianapolis : Que, 2004

Mô tả vật lý: 859 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 7312


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH