Absolute beginner's guide to A+ certification
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0789730626

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Indianapolis :Que, 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 859 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Dữ liệu điện tử, Xử lý -- Chứng nhận-- Hiệp hội công nghiệp máy tính kỹ thuật cao -- Thi cử -- Hướng dẫn học-- Kỹ thuật viên máy tính -- Chứng nhận -- Hướng dẫn học-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH