Easy Quicken 2004 : see it done, do it yourself
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Sherry Kinkoph, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0789730731

Ký hiệu phân loại: 332.0240028553 Financial economics

Thông tin xuất bản: Indianapolis :Que, 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 248 tr. ; , 26 cm

Ngôn ngữ:


Đầu tư -- Chương trình máy tính-- Quicken (Chương trình ứng dụng máy tính)-- Tài chính, nhân sự -- Chương trình máy tính-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH