Tính toán thiết kế mặt đường sân bay và đường ô tô
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Phạm Cao Thăng,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 625.8 Artificial road surfaces

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây dựng, 2012, Tái bản

Mô tả vật lý: 235tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Mặt đường -- Thiết kế; Mặt đường ô tô -- Thiết kế; Mặt đường sân bay -- Thiết kế; Nền móng đường-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
8G
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 625.800


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH