.NET System Management Services
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1590590589

Ký hiệu phân loại: 005.7 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: [kđ] :Apress, 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 170 tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


Microsoft .net -- Hướng dẫn sử dụng-- Web site -- Thiết kế-- Web site, Phát triển-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH