Gíao trình những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 335.4 Marxian systems

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia, 2012

Mô tả vật lý: 490tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 73392

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.400
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH