Inside Mac
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Chuck Toporek, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0596005016

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Sebastopol :O'Reilly, 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 360 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Internet (Mạng máy tính toàn cầu)-- Macintosh (Máy tính)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH