RNotes :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Ehren Myers, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0803610602

Ký hiệu phân loại: 610.73

Thông tin xuất bản: Philadelphia :Davis, c2003.,

Mô tả vật lý: ii, 138 p. : , col. ill. ; , 15 x 9 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Nursing assessment ; Handbooks, manuals, etc.; Nursing care plans ; Physical diagnosis ; Nursing Assessment ; Patient Care Planning ; handbooks.; nurses' instruction.; Physical Examination ;

DÃY KỆ
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH