Transboundary water resources : strategies for regional security and ecological stability

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nikolaĭ Leontʹevi Dobret͡sov, Hartmut Vogtmann

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1402030800

ISBN-10: 1402030819

Ký hiệu phân loại: 333.9116 Other natural resources

Thông tin xuất bản: Dordrecht ; Norwell, MA : Springer , 2005

Mô tả vật lý: vi, 198 p. : , ill., maps ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 73576

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH