The origins of responsibility [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: François Raffoul

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 170 Ethics (Moral philosophy)

Thông tin xuất bản: Indiana : Indiana University Press, 2010

Mô tả vật lý: xiv, 341

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 73588

Includes bibliographical references and inde
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH