Pharmacology for dentistry [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Surender Singh

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 615.10246176 Drugs (Materia medica)

Thông tin xuất bản: New Delhi : New Age International (P) Ltd., Publishers, 2007

Mô tả vật lý: xii, 488 p.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 73597


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH