Encyclopedia of contemporary Chinese culture [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0203645065

Ký hiệu phân loại: 306.0951 Culture and institutions

Thông tin xuất bản: London ; New York :Routledge, 2005,

Mô tả vật lý: xxxiv, 786 p.

Ngôn ngữ:


Chine -- Moeurs et coutumes ; 1976- ; Encyclopédie; China -- Civilization ; 1976-2002 ; Encyclopedias.; China -- Civilization ; 2002- ; Encyclopedias.; China -- Social life and customs ; 1976-2002 ; Encyclopedias.; Chine -- Civilisation ; 1976- ; Encyclopédies

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH