The handbook of human-machine interaction :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Guy A, Boy, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0754675807

Ký hiệu phân loại: 620.8

Thông tin xuất bản: Farnham, Surrey, England ; Burlington, VT :Ashgate , 2011,

Mô tả vật lý: xxii, 455 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Human-machine systems ; Handbooks, manuals, etc.;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn