Fitness illustrated

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Brian J Sharkey

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0736081585

Ký hiệu phân loại: 613.7 Physical fitness

Thông tin xuất bản: Champaign, Ill. : Human Kinetics, 2011

Mô tả vật lý: xi, 314 p. : , col. ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 73732

Includes bibliographical references (p. 308-309) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH