Tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội dân gian Hà Tây
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786045001462

Ký hiệu phân loại: 390.095 Customs, etiquette, folklore

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Văn hóa Thông tin, 2012,

Mô tả vật lý: 304tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


* Lễ hội cổ truyền
  - Việt Nam
* Tín ngưỡng
  - Việt Nam
* Văn hóa dân gian
  - Việt Nam
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
12D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 390.095


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH