Building on your OS/400 investment : moving forward with IBM eServer iSeries in an on demand world

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jim Hoskins

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1931644098

Ký hiệu phân loại: 005.447682 Systems programming and programs

Thông tin xuất bản: Gulf Breeze, FL : Maximum, 2004

Mô tả vật lý: 103 tr. ; , 23 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 7384

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH