Characters & viewpoint

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Orson Scott Card

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0898799279

Ký hiệu phân loại: 808.3 Rhetoric of fiction

Thông tin xuất bản: Cincinnati, Ohio : Writer's Digest Books, 1999.

Mô tả vật lý: 182 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 73871

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH