The METAFONTbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Donald Ervin Knuth

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0201134454

Ký hiệu phân loại: 686.2 Printing

Thông tin xuất bản: Reading, Mass. : Addison Wesley , 1986

Mô tả vật lý: xi, 361 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 73910

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH