Biostatistical methods in epidemiology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0471369144

Ký hiệu phân loại: 614.4

Thông tin xuất bản: New York :John Wiley & Sons, c2001.,

Mô tả vật lý: xii, 382 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Cohort analysis.-- Epidemiology -- Statistical methods.; Biometry.-- Epidemiologic Methods.-- Cohort Studies.-- Epidemiology.-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn