Semantic labeling of places with mobile robots [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Óscar Martínez Mozos

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3642112102

ISBN-13: 978-3642112102

Ký hiệu phân loại: 629.8932 Automatic control engineering

Thông tin xuất bản: Berlin : Springer, 2010

Mô tả vật lý: xix, 133 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 73929

Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH