The genetics and biology of sex determination

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Derek Chadwick, Jamie Goode

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470843462

Ký hiệu phân loại: 571.8 Reproduction, development, growth

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, England : J. Wiley, 2002.

Mô tả vật lý: ix, 266 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 73937

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH