Preparing for the project management professional (PMP) certification exam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael W Newell

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0814408591

Ký hiệu phân loại: 658.4 Executive management

Thông tin xuất bản: New York : American Management Association, 2005

Mô tả vật lý: xvi, 379 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 73992

Includes bibliographical references (p. 365-366) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH