Armstrong's handbook of strategic human resource management, fifth edition [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  9780749463953


Thông tin xuất bản: Philadelphia, Pa. :Kogan Page, 2011, 5th ed.

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Personnel management -- Handbooks, manuals, etc.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH