Environmental biotechnology :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0470843721

Ký hiệu phân loại: 628.5

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, NJ, USA :J. Wiley, c2003.,

Mô tả vật lý: xii, 285 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Bioremediation.;

DÃY KỆ
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH