Group portrait photography handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bill Hurter

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1584281596

Ký hiệu phân loại: 778.926 Specific fields and special kinds of photography; cinematography and video production; related activities

Thông tin xuất bản: Buffalo, NY : Amherst Media, 2005.

Mô tả vật lý: 124p.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 74002

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH