Aging research in yeast

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9400725604

Ký hiệu phân loại: 579.562

Thông tin xuất bản: New York :Springer, 2012, 1st ed.

Mô tả vật lý: xii, 365 pages : , illustrations (some color) ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Aging -- Molecular aspects.; Yeast -- Aging.

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn