The Britannica guide to explorers and explorations that changed the modern world [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Larry Pletcher

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1615300280

ISBN-13: 978-1615300655

Ký hiệu phân loại: 910.9 Historical, geographic, persons treatment

Thông tin xuất bản: New York : Britannica Educational Pub., in association with Rosen Educational Services , 2010

Mô tả vật lý: 350 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 74081

Includes bibliographical references (p. 330-332) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH