The 100 most influential philosophers of all time [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Brian Duignan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1615300090

ISBN-13: 978-1615300099

ISBN-13: 978-1615300570

Ký hiệu phân loại: 109 Historical and collected persons treatment of philosophy

Thông tin xuất bản: New York, NY : Britannica Educational Pub. in association with Rosen Educational Services, 2010.

Mô tả vật lý: 367 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 74085

Includes bibliographical references (p. 347-348) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH