Arduino : a quick-start guide
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Maik Schmidt, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1934356662

Ký hiệu phân loại: 005.13 Programming languages

Thông tin xuất bản: Raleigh, N.C. :Pragmatic Bookshelf, 2011,

Mô tả vật lý: xxiv, 263 p. : , ill. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 74094
Presents an introduction to the open-source electronics prototyping platform--
1. Microcontrollers
  - Programming.; Programmable controllers.
  - Arduino (Computer language)
  - sears; Arduino.-1. Microcontrollers
  - Programming.
2. Programmable controllers.
  - Arduino (Computer language)
  - sears
3. Arduino.-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH