Beginning Ajax with PHP : from novice to professional
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Lee Babin, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1590596676

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : New York :Apress ; Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag, 2007,

Mô tả vật lý: xvi, 253 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 74110
Ajax (Web site development technology)
  - PHP (Computer program language)
  - Web site development.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH