Proton exchange membrane fuel cells : materials properties and performance

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David P Wilkinson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1439806640

ISBN-13: 978-1439806647

Ký hiệu phân loại: 621.31 Generation, modification, storage, transmission of electric power

Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press/Taylor & Francis, 2010

Mô tả vật lý: xiv, 446 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 74112

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH