Aircraft structures for engineering students, fourth edition [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: T. H. G Megson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0750667397

ISBN-13: 978-0750667395

Ký hiệu phân loại: 629.134 Aircraft components and general techniques

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Oxford, U.K. ; Burlington, Mass. : Elsevier ; Butterworth-Heinemann, 2007.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 74147

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH