Knowledge management in public health

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1439806004

Ký hiệu phân loại: 362.1068

Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL :CRC Press, 2010,

Mô tả vật lý: xxi, 208 p. : , ill.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Knowledge management.-- Medical informatics.-- Public health.-- Public Health Informatics.-- Information Management.-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn