Hacking GPS
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0764584243

Ký hiệu phân loại: 621.384 Radio and radar

Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. :Wiley Pub., 2005,

Mô tả vật lý: xxi, 337 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Computer hackers.-- Global positioning system -- Amateurs' manuals.; GPS receivers -- Design and construction ; Amateurs' manuals.; Programmable logic devices -- Amateurs' manuals.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH