Car audio for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0470151587

Ký hiệu phân loại: 629.2 Motor land vehicles, cycles

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :Wiley, 2008,

Mô tả vật lý: xxii, 310 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Provides information on automobile audio systems, covering such topics as selecting components, comparing head unit features, choosing an amplifier, installing speakers, wiring the system, and securing and insuring the system.

Automobiles -- Radio equipment.; Automobiles -- Electric equipment. ; sears

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH