Economic models and algorithms for distributed systems [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dirk Neumann

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3764388994

ISBN-13: 978-3764388997

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Basel ; Boston : Birkhäuser, 2010

Mô tả vật lý: 1 online resource (vi, 269 p.) : , ill

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 74303

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH