Economic models and algorithms for distributed systems [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  3764388994

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Basel ; Boston :Birkhäuser, 2010,

Mô tả vật lý: 1 online resource (vi, 269 p.) : , ill

Ngôn ngữ:

ID: 74303
1. Computational grids (Computer systems)
  - Congresses; Computer algorithms
  - Congresses; Econometric models
  - Congresses; Electronic data processing
  - Distributed processing ; Congresses1. Computational grids (Computer systems)
  - Congresses
2. Computer algorithms
  - Congresses
3. Econometric models
  - Congresses
4. Electronic data processing
  - Distributed processing
5. Congresses
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH