High temperature solid oxide fuel cells : fundamentals, design, and applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kevin Kendall, Subhash C Singhal

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1856173879

Ký hiệu phân loại: 621.31 Generation, modification, storage, transmission of electric power

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Elsevier, 2003

Mô tả vật lý: xvi, 405 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 74312

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH